Vancouver únese ás cidades que se están a preparar para o cénit do petróleo

Segundo podemos ler en PostCarbon Cities, a cidade canadiana de Vancouver, grazas a un alcalde consciente do tema, vai comezar tomar medidas para enfrontarse ao cénit do petróleo:

“We have to address peak oil,” said Vancouver, B.C. Mayor Gregor Robertson. “I think we underestimate this at our peril right now, and it needs to be factored in with the decisions we are making this term for sure.” The Mayor and councillor Andrea Reimer want to see the city prepared, and may seek the creation of a task force.

“That’s a hard reality. . . . I think it could end up compounding the looming challenges we face with oil supply and an economy that’s totally dependent on cheap energy right now.”

Con estas declaracións de intencións políticas, a cidade emprende o camiño que xa comezaron outras importantes cidades de Norteamérica como Portland e Oakland, ou mesmo países industrializados enteiros, coma Suecia, ademais de centos de pequenas vilas e cidades medianas da rede de cidades en transición.