O primeiro fabricante de coches no mundo recoñece o cénit do petróleo

“Last summer’s $4-a-gallon gasoline was no anomaly,” said Irv Miller, vice president of Toyota Motor Sales USA. “It was a brief glimpse of our future. We must address the inevitability of peak oil by developing vehicles powered by alternatives to liquid-oil fuel.”

Enteirámonos destas significativas declaracións por medio do agregador de titulares Cenit-del-petroleo.info. É positivo que empresas da relevancia de Toyota recoñezan abertamente o problema, aínda que as solucións que eles propoñan varran para casa de maneira criticable. Son os políticos quen deben achegar un marco máis amplo de solución social e económica.