Comeza o ‘axustamento’ tamén en España

Cando as barbas do teu veciño vexas pelar… e parece que xa están poñendo as nosas a remollo!

Copiamos un comentario dun dos membros da nosa asociación acerca dos anuncios efectuados hoxe polo presidente español Rodríguez Zapatero, para abrir o debate cos lectores/participantes no noso blog.

E xa comeza o axuste en España, tras o anuncio do Sr. Zapatero hoxe no Congreso.

 • Traballadores públicos (redución de soldos nun 5% xa e conxelación futura)
 • Pensionistas (non revalorización no ano próximo)
 • Nais (e pais) (eliminación do cheque-bebé)
 • Redución dos investimentos estatais (onde? xa o saberemos; entrarán aí as empresas tal e como pedía o Sr. Ayuso)
 • Redución do finaciamento autonómico e estatal (onde van reducir? admítense apostas)

E xa o dixo o Sr. Presidente. Non é hora de tomar medidas que supoñan unha carga para as empresas (que fala, das pequenas ou das grandes???, mesmo naquelas que teñen beneficios extraordinarios, por ex. os propios bancos no último exercicio???), elas xa sofriron os embates da crise (é dicir, xa pagaron o que tiñan que pagar; tamén as grandes construtoras?, as que se adicaron a especular? as sociedades que xogan en bolsa?, as do sr. Presidente da patronal que afundiu as súas empresas pero segue a indicar o que se debe facer cos traballadores?), agora é o tempo de que o resto soportemos parte da carga (debe ser que os máis de catro millóns de parados non sofriron aínda a crise, nin os pensionistas que mal chegan a final de mes, nin os pais e nais que teñen fillos encerrados nun círculo fechado de traballo-gastos de manutención e atención aos fillos-desatención dos fillos-sensación de culpabilidade-estrés).

E non falarei dos traballadores públicos, porque eu tamén o son e pódese entender como que estou amolado polo que me toca, que tamén. Pero malia que aparezan (aparezamos) como os maiores crápulas da clase traballadora, e culpábeis de case todos os males, hai que lembrar que moita xente traballa na administración gañando un soldo bastante cativo (e non falo por min) e soportando unha grande parte da carga de traballo, ademais de existir unha conxelación salarial de facto desde hai anos. Hai casos escandalosos e son coñecidos, e soldos de fábula e son coñecidos, pero nin son a maior parte nin o problema é de salarios senón de racionalización dos recursos públicos, de organización do traballo e de dirección. Máis aquí o Estado actúa como patronal e como tal apunta aos traballadores e non a si mesma.

Un Sr. moi importante neste país que acaba de ser operado nunha clínica privada e dado de alta xa, para volver ao seu palacio, díxolle na clínica: pasen a factura a palacio. Se debe haber sacrificios, mellor comezar por riba e ir baixando. Non vaia ser que as facturas sigan a enviarse aos palacios e os pobres servos da gleba. Porque cara iso imos e como servos da gleba non somos escravos, pero como aqueles cada vez temos máis limitadas as nosas liberdades e os monarcas (coronados ou non) deciden sobre a nosa vida, liberdade e fortuna.

12 thoughts on “Comeza o ‘axustamento’ tamén en España

 1. 12 Maio, 2010 at 2:00 p.m.

  Recomendo ao fío deste tema, ligar cos datos que achegaba Xoán Doldán sobre a débeda en España.

 2. 12 Maio, 2010 at 2:04 p.m.

  E tamén os seguintes artigos en Rebelión acerca deste descomunal “roubo” que se está a dar no Reino de España e na Unión Europea:
  Más mentiras del gobernador
  Más carnaza para los tiburones

 3. 12 Maio, 2010 at 2:21 p.m.

  O cinismo das empresas estase revelando abriante!

  las inversiones en infraestructuras de transporte ya no puedan depender de los presupuestos públicos, sino que requerirán inversiones privadas. “Tendremos que acostumbrarnos a pagar por el uso de las infraestructuras de manera más habitual” (…) el Estado del Bienestar “va a ser muy difícil de mantener en las condiciones actuales”, por lo que se deberá empezar a pensar en que los Estados no pueden atender a todos los servicios. (Ayuso)

  Non é como dicía o Zeca Afonso que queiran vender a naçao, senón que directamente estana regalando! E quen paga o convite somos nós!

 4. 12 Maio, 2010 at 2:26 p.m.

  Comentaba outro compañeiro na nosa lista de debate, a raíz das declaracións de Ayuso:

  Non se lle pode pedir máis claridade ao Sr. Joaquín Ayuso. É un libro aberto.

  “El vicepresidente de Ferrovial, Joaquín Ayuso, advirtió hoy de que el déficit público del Estado provocará que las inversiones en infraestructuras de transporte ya no puedan depender de los presupuestos públicos, sino que requerirán inversiones privadas.”

  Tradución: as infraestruturas públicas de transporte deben privatizarse, e as novas serán obxecto de concesión a empresas privadas.

  Pregunta: inclúe todo tipo de infraestruturas: estradas, ferrocarrís, portos, aeroportos?

  Hipótese: Si, e xa o di el: “Tendremos que acostumbrarnos a pagar por el uso de las infraestructuras de manera más habitual”.

  “Después de la crisis económica, el Estado del Bienestar “va a ser muy difícil de mantener en las condiciones actuales”, por lo que se deberá empezar a pensar en que los Estados no pueden atender a todos los servicios”.

  Tradución: estamos no fin do Estado do benestar, adeus á sanidade pública gratuita, á educación pública gratuita, ás pensións de xubilación (máxime as non contributivas), ás garderías públicas gratuitas, á atención domiciliaria gratuita… Comezaremos co chamado co-pago (pagar unha parte do custe polo usuario) para certos servizos e á privatización de outros; en certos casos simplemente desaparecerán como tais servizos públicos.

  Pregunta: Até onde estarán dispostos a chegar?

  Hipótese: mentres que non haxa mobilizacións masivas e contundentes, falarásenos, como nos fala este home, de “modernización “urgente” de la legislación sobre concesiones” xa que é necesario que os gobernos ofrezan “un marco legal más atractivo”, de modo que de non remedialo nós cambiarán rapidamente as leis.

  “España debería ofrecer rentabilidades que se correspondan con los riesgos asumidos y condiciones que sean competitivas con ese otro tipo de inversiones en otros mercados. “Si pensamos que vamos a seguir invirtiendo con las rentabilidades que se han estado ofertando hasta ahora, se dejarán de hacer infraestructuras con financiación privada”.

  Tradución: o sistema financeiro deixará de financiar a non ser que se privatice cada vez máis a esfera pública.

  Pregunta: como garantirán o negocio para os lobbies empresariais? Como venderán o patrimonio público?

  Hipótese: deixando todo en mans privadas, eles financian, eles xestionan, eles ganan, o que él chama ““reinventar y modernizar” el sistema de financiación público-privado, es decir, la legislación que regula las concesiones”, alongando o tempo de concesións “que actualmente tienen un límite de 75 años, ya que “al sistema financiero le gusta el largo plazo porque elimina riesgo””.

  “Es necesario distribuir riesgos entre las administraciones y las empresas concesionarias, y que la administración sea “leal” y vaya resolviendo problemas y adaptando la infraestructura a las necesidades”.

  Tradución: as infraestruturas deberán planificarse en función do que as empresas necesiten e non do que a administración considere.

  Pregunta: e porque as empresas están dispostas a adiantar o diñeiro dos investimentos?

  Hipótese: para seguir facendo o que levan facendo desde hai anos e que nos ten levado até a fonda crise actual, xa que como el di “invertir en una concesión es “heroico”, ya que la empresa registra pérdidas durante 10 o 15 años, debido a que deben contabilizar los derivados “como si fueran un banco especulativo””. Dito queda contabilizase como un banco especulativo, é dicir, por pura especulación non por criar riqueza para o país.

  Máis do mesmo en mans dos mesmos. Só estando cegos veríamos menos o que queren facer das nosas sociedades. A tensión ven toda dun lado, será cuestión ou de soltar a corda e que se esnafren ou tirar máis fortemente do outro lado e que tamén se esnafren.

 5. 12 Maio, 2010 at 2:28 p.m.

  Eu xa levo tempo avisando a familia e amigos: esquecede a sanidade pública, esquecede as pensións… ningún de nós vai desfrutar diso de aquí a non moito anos. Van varrer con todo e só quedarán uns servizos “para ricos”. Ese é o camiño polo que nos levan, e non vexo probabilidades reais de oposición.

 6. 12 Maio, 2010 at 2:33 p.m.

  O símil de “soltar a corda e deixar que se esnafren” gustoume. Se cadra é unha estratexia intelixente para sobrevivir, desertar do Sistema.

 7. Camba
  14 Maio, 2010 at 1:29 p.m.

  A raíz disto os de CrisisEnergetica puxeron unha noticia interesante: http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20100514123813907

 8. Irmandinho
  15 Maio, 2010 at 12:58 p.m.

  http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20100515/53926635825/una-nueva-semana-negra-focalizada-en-espana-podria-poner-en-peligro-a-zapatero-jose-luis-rodriguez-z.html

  Non nos axustamos: axústannos. Alguén segue tendo dúbidas de que non vivimos nunha democracia nin cristo que se lle pareza!?

 9. Camba
  24 Maio, 2010 at 7:57 p.m.