Precisamos máis economistas ca nunca, mais… que clase de economistas?

Xoán DoldánNo contexto dos debates na lista de correo da nosa asociación Xoán Doldán deixounos esta breve pero alumeadora reflexión sobre a necesidade de repensar a Economía, que quixemos compartir cos lectores do noso blog:

Creo que nunca farán tanta falta os economistas como agora. O pior é que as facultades de economía de grande parte do mundo e un feixe de materias das outras habería que tirar con elas. Habería que volver á raíz do que é (debía ter sido) a economía: o goberno ou administración (némein) da casa (do oikos). Pero ese oikos ou casa para os gregos incluía tanto a persoas como bens, era o ámbito doméstico, que na maior parte dos casos significaba unha unidade agrícola que, a un tempo, era unidade económica e social capaz de fornecer do necesario para as persoas que alí habitaban e traballaban. Así que a vida da xente viraba ao redor do oikos, a súa vida material e espiritual, os deberes e as responsabilidades.

E como nos dicía Aristóteles había que diferenciar entre a economia (oikonomiá) e a crematística (do grego khrema, a riqueza, a posesión) é dicir do arte de facerse rico, de obter beneficios e acumular riquezas. Por iso considera que acumular diñeiro vai contra natura e deshumanizan a quen a exerce, polo que debe condenarse. Tanto o comercio (troco de diñeiro por bens) como a usura (prestar diñeiro con intereses) non producen nada e resultan condenábeis. Só a relación directa entre produtor e comprador resultaría lícita.

O malo é que a economía acabou por se converter en crematística, sobre todo desde o século XVIII, e agora aos “economistas” educámolos moito (case todo) na crematística e pouco (case nada) na economía.

2 reflexións sobre “Precisamos máis economistas ca nunca, mais… que clase de economistas?