Programa de goberno para Galiza afrontar o Teito do petróleo: propostas de Véspera de Nada

O adianto electoral en Galiza fixo que na nosa asociación acelerásemos o proceso de recompilación e elaboración de medidas para configurarmos un programa de goberno a nivel galego para encarar desde riba o proceso de adaptación ao fin da Era do Petróleo. Hoxe rematamos finalmente un documento, necesariamente incompleto e imperfecto pero o máis exhaustivo que puidemos, e que agora faremos chegar aos diversos partidos políticos que concorren a estas eleccións ao Parlamento de Galiza. Os primeiros en recibilo foron Alternativa Galega de Esquerdas, que por medio de dous dos políticos galegos que máis sensibilidade teñen amosado diante do problema do peakoil (César Santiso —de EU— e Martiño Noriega —de Anova—) xa nos tiñan expresado o seu interese nestas propostas. Ademais lembramos que Anova, unha das formacións constituíntes naceu xa considerando o Teito ou Cénit do petróleo nos seus documentos fundacionais.

En Véspera de Nada coidamos que a construción dunha Galiza preparada para un futuro sen petróleo (máis achegado do que a sociedade pode crer) é un labor que debe implicar a todas as forzas políticas e que non se pode andar facendo e desfacendo en función das mudanzas no goberno. Por iso queremos pedir un exercizo de responsabilidade histórica ao PP, BNG, PSOE, AGE, CxG, UPyD e calquera outra forza política que presente candidatura a estas eleccións, para que fagan súas estas propostas. A unidade é fundamental cando se trata de salvar un país das brutais consecuencias do devalar enerxético, e sería indigno da nosa clase política se se convertese nun motivo máis para o rifi-rafe parlamentar e mediático. A sociedade precisa concienciarse como primeiro paso para despois actuar con decisión en dirección a unha boa resiliencia. E a diverxencia en torno a cuestións tan fundamentais como as que aborda a nosa proposta prexudicaría gravemente o necesario consenso social para un esforzo de proporcións bélicas, para unha auténtica xesta nacional, unha revolución cara a sustentabilidade.

O documento que preparamos contén un amplo paquete de medidas para actuar con decisión en todos os ámbitos da vida social e económica do país para reducir as peores consecuencias que nos agardan polo declive da enerxía fósil. É froito do noso continuado labor de análise e de adaptación ao noso contexto galego das propostas dos expertos doutros países. Aínda así, dada a magnitude do fenómeno que debemos encarar e o feito de que nunca antes, non xa o noso país senón a nosa especie, se ten afrontado a unha situación semellante, é moi mellorable. Convidamos, pois, a todas as organizacións galegas e outros axentes sociais a que nos envíen as súas propostas de ampliación e mellora: entre todos iremos mellorando o plan para unha Galiza sen petróleo. Gustaríanos falar con todos os sectores económicos, sociais, culturais… para coñecer de primeira man como lles pode afectar o peakoil e como mellor se poden preparar. E despois será labor dos que nos gobernen, poñelo en marcha. E se fallan nesa responsabilidade histórica, teremos que ser os propios cidadáns os que nos autoorganicemos para sobrevivirmos a esta etapa final da nosa civilización.

Descargar o documento en PDF: Propostas de política a nivel galego para afrontarmos o Teito do petróleo (Peak Oil) dirixidas a todas as formacións políticas que se presentaren ás eleccións do 21/10/2012 ao Parlamento de Galiza
Primeira páxina do documento

NOTA: No documento faise referencia a un anexo documental que soemos entregar impreso ás administracións coas que falamos, e que resume algunhas das referencias que se poden atopar neste web. Esperamos poder preparar nos vindeiros días unha versión dixital que acompañe o PDF de medidas políticas.

Actualizacións