Constitúese a asociación Véspera de Nada

Vimos de constituirnos como asociación Véspera de Nada por unha Galiza sen petróleo na cidade de Compostela, co seguinte obxectivo definido nos nosos estatutos:

É o fin desta asociación a difusión entre os galegos e galegas de conceitos e actividades que teñan interese potencial para Galiza nun contexto presente e futuro de escaseza de petróleo. Eses conceitos abranguerán, entroutros:

 • autosuficiencia enerxética
 • transicion enerxética postfosilista
 • enerxías renovables
 • autosuficiencia alimentar
 • agricultura e gandeiría ecolóxica
 • recuperación de saber tradicional
 • economías locais e alternativas
 • sistemas de troco e moedas alternativas
 • permacultura
 • vida frugal, desconsumo
 • ecoaldeas
 • construción tradicional
 • construción bioclimática
 • recuperación de aldeas abandonadas
 • retorno ao campo
 • horticultura urbana e periurbana
 • sustentabilidade
 • decrecemento controlado
 • etc.

As súas actividades tentarán tender pontes, crear redes e sinerxias e apoios mutuos entre os proxectos que outros colectivos e persoas leven a cabo nesas áreas; e informar á poboación en xeral sobre os beneficios que tales proxectos que poden supoñer para minguar os efectos sociais, económicos, ecolóxicos e de toda índole que implicará para Galiza a chegada ao denominado “cénit ou pico da produción de petróleo” e efectos derivados ou colaterais ao mesmo. Tamén traballará para concienciar á sociedade galega en xeral sobre eses efectos así como sobre as maneiras de previlos e/ou evitalos. Tentará achegar recursos culturais, intelectuais, formativos, informativos, divulgativos e de todo tipo aos galegos e galegas para poder faceren fronte e resistiren o impacto social e económico do fenómeno.

Se che interesa unirte ou colaborar connosco de calquera maneira, escríbenos a vesperadenada ARROBA redegalega PUNTO org.

2 reflexións sobre “Constitúese a asociación Véspera de Nada