11 de xullo: Día mundial do Teito do Petróleo

Día do Teito do Petróleo (Peakoil Day)Richard Heinberg, un dos máis sobranceiros divulgadores do problema do Teito do Petróleo, e membro do PostCarbon Institute, propuxo recentemente a conmemoración do Teito do Petróleo nesta data do 11 de xullo por se ter acadado, hai hoxe exactamente un ano, o prezo máximo do barril de petróleo, sinal probable de que se teña acadado xa a a máxima produción posible de petróleo e esteamos xa na inevitable costa abaixo.

Desde a nosa asociación, a falta de tempo para prepararmos accións de maior alcance, queremos unirnos a esta petición e conmemorala da seguinte maneira: