As claves para Galiza afrontar o Teito do Petróleo

Queremos recuperar as claves que nos daba Xoán Doldán na presentación que fixo en Xuño en Santa Comba:

Galiza fronte ao cénit. Que facer?

 1. Buscar o autoabastecemento enerxético
  • é dicir, cubrir a demanda enerxética interna con recursos propios (renovábeis)‏
  • e os demais deberán facer o mesmo
  • Debemos deixar de pensar como exportadores
 2. Reducir o consumo enerxético
  • Procurar procesos produtivos máis eficientes enerxéticamente
  • Procurar satisfaccións menos consumistas
  • Camiñar cara outro modelo territorial. Menos centralizado
  • E sobre todo, procurar outro modelo de transporte