Grecia seica non poderá pagar as súas débedas… e logo nós si?!

Nun recente artigo publicado en ABC advertíase de que o país heleno non vai poder pagar as súas débedas, aínda que sen entrar na cuestión de fondo de que sen un crecemento económico continuado, non só esas débedas senón a inmensa maioría delas non van poder ser devoltas, segundo George Mobus explicaba no seu blog Question Everything. En decembro de 2009, o autor advertía:

We are in the throes of debt-unwind and very possibly massive defaults as nations, corporations, and individuals (who have no jobs) are incapable of promising to work more in the future to pay back their obligations. Those who would loan money (claims on assets) to those who propose to create new wealth would do well to reconsider since the model suggests that it will be impossible to even get back the principal, let alone the interest.

(A negriña é nosa.)

A débeda imposible de pagar e de crear

Convidamos aos nosos lectores a comentar a noticia e achegar os seus puntos de vista sobre a cuestión, no contexto do inminente Descenso Enerxético mundial.