O FMI dá a voz de alarma aos gobernos mundiais sobre o impacto económico do Teito do petróleo

Malia a teimosía dos grandes medios en botar a culpa do actual prezo do petróleo primeiro ás revoltas nos países árabes e despois ao conflito en Libia, a realidade subxacente do acelerado desaxuste entre a oferta e mais a demanda causado polo Teito do petróleo, non pode ser negada durante moito tempo. Agora parece que os grandes organismos internacionais comezan a falar algo máis claro sobre o que levan tempo advertindo moitos outros (actual Comisario de Enerxía europeo e anterior, Axencia Internacional da Enerxía, Exército dos EEUU, Intelixencia militar alemá, algúns cabildos empresariais, analistas financeiros, científicos, activistas, etc. etc.).

Sede do FMIAsí, o Fondo Monetario Internacional está a adiantar algunhas conclusións dun informe que se presentará a semana que vén [ACTUALIZACIÓN 15/04/2001: O informe xa publicado en PDF], no que vén recoñecer o peak oil sen mencionalo expresamente, e apunta algunhas das consecuencias para a economía mundial. Recollemos aquí algunhas ligazóns ao respecto, algúns extractos e os comentarios de urxencia do noso compañeiro Xoán Doldán:

Evolución do prezo do barril Brent nos últimos 6 meses

De maneira evidente e escandalosa o FMI está a desmentir a tese mantida polos grandes medios ata o de agora: que a suba do prezo non era estrutural nin de orixe xeolóxica senón coxuntural e debida a conflitos locais de carácter político.

Helbling constata que la producción de crudo va por debajo a la demanda.

Eso, en la jerga del FMI, significa que se vive ya “un periodo de escasez” que explica el persistente incremento del precio del barril del petróleo desde 2000. Helbling no solo habla de estancamiento en la producción de crudo. Además, advierte que “no se va a recuperar la tendencia de crecimiento -en el suministro- vivida en 1980 y 1990”. Situación que se agrava con la poca elasticidad de los mercados ante choques a corto y medio plazo.

Su afirmación deja muchas puertas abiertas. De hecho, a reglón seguido, el FMI admite que el efecto de la escasez de crudo puede ser “más significativo”.

(…)

(…) el FMI habla de que los mercados podrían vivir una situación como en 2007 y 2008.

Si la disrupción provoca que el suministro baje 3,8 puntos, en lugar de uno como espera en su escenario más optimista, se comerá entonces casi un punto porcentual del crecimiento global, según la proyección más extrema del FMI. La preocupación, por tanto, es real en un momento en el que la economía global sigue mostrando puntos claros de vulnerabilidad.

(…)

El impacto de un precio persistentemente alto del combustible fósil no sólo se sentirá en el crecimiento. Además, explican los economistas, irá acompañado de un incremento en la brecha en la balanza de pagos.

El relator ha alertado del riesgo para la estabilidad financiera de estos shocks. El FMI urge por eso que se adopten políticas que faciliten el ajuste a cambios inesperados en la disponibilidad de petróleo (…)

Helbling, en el informe, habla de la poca flexibilidad que tienen los mercados para hacer frente a los choques, lo que explicaría la escalada de precios. Y dio un argumento a los que dan por hecho que se está cerca de alcanzar el techo producción, al decir que la capacidad de los productores de aumentar su capacidad se verá limitada porque el número de yacimientos maduros está creciendo y crecerá más.

la institución aseguró que si las tensiones entre los factores de oferta y la demanda se intensifican se podrían alcanzar los 148 dólares por barril, el récord al que se llegó en 2008.

En opinión de Xoán Doldán o panorama está moi vencellado coa situación da débeda que se está a producir en diversos países e co colapso do sector financeiro:

Se o di o FMI Deus nos colla confesados.

Desabastecemento enerxético, aumento de prezos, redución (aínda máis) do crecemento mundial, maiores desaxustes nas balanzas de pagamentos…con estes argumentos, de facerse realidade, non van a dar a basto cos rescates. Salvamos aos bancos, afogámonos para salvalos, agora eles compran a débeda pública e fan negocio, seguímonos afundindo e quedando nas súas mans, teñen que rescatarnos para poder respirar, pero piden sacrificios maiores para que finalmente os donos da débeda pública (os bancos-sector financeiro) poidan cobrar…e iso non é todo, como sabíamos. A sombra do FMI é longa e anuncia máis nubes sobre nós, xa sabíamos delas, agora oficialízanse (…)

Especial comentario merece a Doldán a noticia na versión de Expansión:

Este titular de Expansión e boísimo, algúns medios fan esforzos para achegarse a publicacións humorísticas:

“El FMI confía en un impacto muy limitado de la crisis energética, pero no descarta un barril a 148 dólares”

Algo así como dicir: O Servizo de Meteoroloxía confía nun impacto moi limitado do próximo furacán, pero non descarta que os ventos superen os 600 km/hora.

Claro que a tal titular tamén axuda o ton “optimista”, disque, do informe do FMI:

“Un aumento gradual y moderado de la escasez de petróleo -que parece ser la eventualidad más probable- tendría un impacto pequeño en el crecimiento económico mundial a mediano plazo”.

Para despois dicir que:

“una desaceleración significativa e inesperada del crecimiento tendencial de la oferta de petróleo equivalente a 1 punto porcentual -de 1,8% a 0,8%- reduce el crecimiento mundial anual menos de 0,25 puntos a mediano y largo plazo”.

Iso si, para curarse en saúde di que tamén existe o risco de que os problemas sexan máis significativos, porque os fluxos de capitais, eses que se liberaron de todo control nas últimas décadas, poden fuxir en manada dun para outro país. Ou sexa, non pasa nada pero tamén hai o risco de que pase moito.

Para finalizar a nova:

“La receta para evitar males mayores pasa, según el FMI, por políticas deben que faciliten el ajuste ante variaciones inesperadas de la escasez de petróleo y a reducir los riesgos generados por una escasez petrolera a mediano plazo mayor de la esperada”

Máis claro auga: se os países non queren ir a peor, o que deben facer é axustar a demanda de petróleo á oferta, e dado que esta última vai caer haberá que reducir a demanda (é dicir o consumo de petróleo) e adiantarse aos riscos dunha escaseza petroleira, é dicir, hai que adiantarse ás caídas da oferta, sobreenténdese que iso supón ademais de reducir o consumo buscar alternativas a medio prazo porque as cousas van peor do esperado (por algúns, digo eu).

Somos conscientes de que nos centros de poder mundial se coñece o problema desde hai tempo. Que significa que agora comecen a darse estes pasos para recoñecelo ou para timidamente presentalo ao público? Afrontarán as súas consecuencias? Mobilizarán o planeta para unha Gran Transición enerxética? Asumirán os necesarios protocolos para adaptarmos o consumo a unha oferta en irremediable devalar? De momento todo apunta a que non, pero manterémonos atentos aos sinais que se envíen desde os organismos internacionais e desde os gobernos dos países máis industrializados.


[ACTUALIZACIÓN 16/04/2011] Estas son as gráficas que ofrece o FMI no seu escenario previsto máis coherente cos datos que manexamos os divulgadores do Teito:
Escenario do peakoil segundo o FMI

8 reflexións sobre “O FMI dá a voz de alarma aos gobernos mundiais sobre o impacto económico do Teito do petróleo