Remata o congreso sobre o Teito do petróleo organizado pola UNED en Barbastro

Con presenza de especialistas españois e internacionais de alto nivel, tivo lugar esta semana un congreso organizado pola UNED en Barbastro (Huesca) co título “Pico de Petróleo: ¿realidad o ficción?”. Velaquí unha escolma dalgunhas reseñas aparecidas na prensa:

Máis no propio web do congreso.

Queremos facer notar que aínda que o título do propio congreso poñía en dúbida a realidade do Teito e que os titulares aparecidos na maioría dos medios que se fixeron eco do mesmo non afondaron na gravidade e inmediatez do problema, Ugo Bardi, un dos poñentes explicaba que o que alí se falou foi para preocuparse e moito:

Ugo Bardi

Overall, Barbastro seemed to be willing to tackle wider questions and to ask unmentionable questions; for instance, do we really own everything in this planet? If we are justified in poisoning people in order to produce combustible liquids and gas, why don’t we jump to the ultimate consequence and turn human corpses into oil? Some talks in Brussels were frankly scary, but in Barbastro some presentations made you feel like running away screaming.

Esperamos que de contado os organizadores ofrezan no web o material das conferencias para xulgarmos por nós mesmos.